Od 1991 roku rodzinny Zajazd przechodził wiele przekształceń. Dwa lata wstecz pożar w Zajeździe pochłonął cały dach i podasze. Dziś, po zmianach  o Zajeździe mówi się ... w nowej skórze stara dusza drzemie"...